O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Komentarze
 Margrett: 22.02.2018, 00:40
 Jezu Kochany bac przy mnie💖💖💖
 Do Emilki: 22.02.2018, 00:24
 CZYM JEST SPOWIED GENERALNA

Spowied generalna jest prb przeanalizowania dotychczasowego ycia w trzech zasadniczych aspektach: grzechu, krzywdy i moralnych zwycistw, po to, aby dokonao si wyzwolenie duszy z najgbszych przywiza do grzechu oraz uzdrowienie z ran pogrzechowych i ran zwizanych z krzywdami przeszoci. Dziki temu wyzwoleniu dusza otwiera si przed Mioci Bo i ludzk.
Wypadkow tych dowiadcze staje si zwykle intensywne denie do witoci i doskonaoci w yciu codziennym, przy penym wykorzystaniu darw naturalnych i nadprzyrodzonych wedug myli Boej zapisanej w kadym z nas.WARUNKI ZEWNTRZNE SPOWIEDZI GENERALNEJ

Spowied generalna powinna odbywa si raczej poza konfesjonaem. Trudno oczekiwa, aby penitent klcza bez zmczenia fizycznego i psychicznego 30 minut, godzin lub wicej.
Tym bardziej, e w spowiedzi generalnej nie chodzi tylko o wypowiedzenie grzechw, doznanych krzywd, lecz take o uzdrowienie duszy i poszukiwanie programu nowej drogi zgodnej z wol Bo. Oczekuje si, aby spowiednik by osob uduchowion, aby penitent mg odczu przez wiar rzeczywist obecno Pana Jezusa.
 Do Pani Teresy: 21.02.2018, 22:31
 Pani Tereso jak ja mam to zrobi , czy mam pj do ksidza i poprosi o spowied generaln i czy ta spowiedz odbywa si w konfesjonale czy gdzie w przeznaczonym miejscu na tak spowiedz . Bardzo prosz o pomoc . Emilia
 ewa: 21.02.2018, 22:15
 Panie Jezu daj mi wiary i mdroci
 Monika: 21.02.2018, 22:00
 Jezu miosierny bardzo dzikuje za dzisiejszy dzie...Kocham Cie bardzo Jezu,ufam Tobie ❤🌹❤
 Amelia: 21.02.2018, 21:59
 Panie bd przy mnie, udziel nam potrzebnych ask
 Jadwiga: 21.02.2018, 21:36
 Dobry Jezu oddaje Tobie w opiek moj rodzin. Synw, ma i nasze rodzestwo. Bogosaw nam. Jezu ufam Tobie
 Wika: 21.02.2018, 20:20
 Miosierny Jezu dzikuj Ci za wszytko, co otrzymuje od Ciebie kadego dnia. Pokornie Ci prosz o nawrcenie Jarka, aby by dobrym i uczciwym czowiekiem. Bd wola Twoja Panie!
 Halina: 21.02.2018, 18:16
 Panie Jezu prosz Ci o zdrowie i opiek dla mojego ma Jerzego synw Bartosza ukasza wnuczk Zosi Natali i za mnie.
 Halina: 21.02.2018, 18:16
 Panie Jezu prosz Ci o zdrowie i opiek dla mojego ma Jerzego synw Bartosza ukasza wnuczk Zosi Natali i za mnie.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Tre

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie